Gaz butlowyZastosowania
butla

Gaz butlowy charakteryzuje się łatwością transportu, magazynowania i korzystania. Jest także bardziej ekologiczny od tradycyjnych paliw, gdyż podczas jego spalania nie przedostają się do atmosfery żadne szkodliwe substancje. Dzięki temu znalazł on bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie, szczególnie zaś w miejscach, gdzie występują problemy z dostarczeniem innych
form i źródeł energii. Setki tysięcy gospodarstw domowych korzystają z gazu propan-butan do zasilania kuchenek gazowych oraz w celach grzewczych. Wózki widłowe zasilane autogazem z syfonów są cichsze, dłużej sprawne i oczywiście tańsze w eksploatacji. Natomiast gaz propan jest niezbędny do przeprowadzenia wielu prosesów technicznych.

Bezpieczeństwo

Rozprowadzane przez naszą firmę butle gazowe BP spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. BP gwarantuje prawidłowe napełnienie butli, poprzez pozostawienie gwarantującej bezpieczeństwo "poduszki gazowej". Jednocześnie wszystkie oryginalne bulte BP posiadają hologram oraz zgrzew z tworzywa sztucznego chroniący zawór przed przypadkowym otwarciem. Zabezpieczenia te dają gwarancję, że trafiające do Państwa butle zostały napełnione w firmowej rozlewni BP przy zachowaniu pełnej kontroli co do ilości i jakości zawartego w nich gazu.

Butle w ofercie firmy ROMGAZ:

  • 11kg propan-butan - do tradycyjnych zastosowań: kuchenek, piecyków gazowych itp.
  • 11kg autogaz (syfony) - jako paliwo dla urządzeń mechanicznych, np. wózków widłowych
  • 11kg propan - do zastosowań technicznych
  • 33kg propan i propan-butan - większa ilość gazu
  • 2kg i 3kg propan-butan - butle "turystyczne"